Plivátko žije! – revitalizace okolí Plivátka

Vzhledem k faktu, že těleso Plivátka leží z větší části na soukromém pozemku, rozdělili jsme projekt obnovy do dvou fází. Nyní je pro nás klíčová iniciační fáze, která spočívá v revitalizaci prostoru pod Plivátkem. Zůstáváme tak s úpravami na městských pozemcích.

Představení iniciační fáze – revitalizace prostoru u Plivátka – je uvedeno níže. Popisu cílové vize je věnována jiná část těchto stránek pod položkou menu „Cílová vize“.

Úvod:

Projekt “Plivátko žije!” spočívá v citlivých úpravách a doplnění vybavení parku Smiřického v Břevnově, a to v bezprostřední blízkosti bývalého brouzdaliště nazývaného Plivátko.  Cílem je toto legendární místo oživit tak, aby lidé  z blízkého i vzdálenějšího okolí získali úžasné místo pro odpočinek a společná setkávání. Okolí Plivátka se má stát místem, kam vyrazíte s rodinou nebo kde si dáte sraz s přáteli. Místem, kde si v přírodě odpočinete od hluku města. Místem, které se stane jedním ze společenských center Břevnova. Břevnov nemá příliš mnoho lokalit, kde by se lidé mohli přirozeně setkávat a kde by bylo možné pořádat sousedská setkání a místní slavnosti. Věříme, že Plivátko má tradici a jeho okolí má potenciál se takovým místem stát.

Kde Plivátko najdu? Lokalizace:

Praha 6 – Břevnov, spodní část parku „Smiřického“ (park nad ulicí Smiřického, nad parkem “Královka”).

GPS: 50.0823858N, 14.3792442E

Mapa

Proč Plivátko? Historie a stávající stav:

Plivátko má bohatou historii. Bývalo po několik desetiletí dětským brouzdalištěm, které, pro svůj malý rozměr a malou hloubku vody, místní obyvatelé pojmenovali “Plivátko”.  Plivátko bylo mezi obyvateli Břevnova velmi oblíbené a část svého dětství zde strávilo několik  generací obyvatel Břevnova.  Svému účelu přestalo brouzdaliště sloužit v polovině 80. let a od té doby k žádným úpravám nedošlo.

Dnešní stav Plivátka a jeho okolí je zanedbaný, samotné těleso Plivátka se rozpadá a své funkci neslouží. Místo má však nepochybně svého genia loci, které před dvěma lety oslovilo skupinu aktivních občanů a vznikl záměr vrátit Plivátko zpět do života, dát mu smysluplné využití.  Příprava obnovy Plivátka běží již více než rok a je realizována skupinou místních obyvatel.

Původní funkce Plivátka – brouzdaliště:

Původní funkcí Plivátka bylo dětské brouzdaliště. O obnově této funkce však bohužel  není možné zatím uvažovat, protože velká část parku včetně betonového tělesa bývalého brouzdaliště se nyní nachází v soukromém vlastnictví. Z tohoto důvodu se projekt v této fázi zaměřuje pouze na úpravy té části parku, která leží na městském pozemku. Ten se rozprostírá bezprostředně pod tělesem Plivátka.

Abychom ale přeci jen nějaké vodní vyžití dětem nabídli, je součástí projektu přivedení vody a elektřiny a také srovnání části terénu. Tyto úpravy umožní v letních parných dnech nafouknutí a napuštění dětských nafukovacích bazénků.

Co tam bude? V čem spočívají navrhované úpravy:

Úpravy by měly výrazným způsobem zkultivovat tuto část parku a citlivě upravit okolí Plivátka. Úpravy budou mít charakter:

  1. Doplnění vybavení parku: dva stoly se sezením, piknikové místo pro grilování, odpadkové koše, stojan na kolo, zdroj vody (pítko a drobný vodní prvek), stromový domek pro děti.
  2. Drobných a citlivých terénních úprav, s cílem vytvoření rovné plochy na položení deky, dětského bazénku apod. (podrobnosti viz přílohy).
  3. Drobných a citlivých úprav zeleně. Odstranění části menšího náletového porostu. Vysazení stromu u vstupu do parku.
  4. Přivedení vody,  napojení na kanalizaci, přivedení elektřiny.
  5. Zrušení stávajícího málo užívaného a nechráněného pískoviště.

Při všech úpravách bude hlavním zřetelem zachování přírodních hodnot tohoto místa.

Obr.: Vizualizace, © Renata Slámková

Vizualizace1

Vizualizace2

Jaké bude využití Plivátka:

Plivátko a jeho okolí je zajímavý a inspirativní prostor a tak je možností jeho využití celá řada. Díky klidu,  přírodnímu prostředí a navrženým úpravám bude z parku u Plivátka úžasné místo pro odpočinek a společné setkávání. Mohou se zde konat společné snídaně, pikniky, drobné kulturní akce, oslavy, grilovačky, tvůrčí dílny, místní sousedské slavnosti atp. Možností využití je tolik, kolik je nápadů obyvatel z blízkého i vzdálenějšího okolí, kteří budou chtít místo využívat.

Cílem úprav je dát lidem k dispozici zajímavý prostor pro jejich aktivity. Věříme, že vytvoření takového místa povede k posílení komunitního života a rozvoji občanské společnosti.

Obr.: zákres situace 1:200, © Jan Albrecht

Sitace_200_web

Co není naším záměrem:

Máme Plivátko rádi, a proto ho rozhodně nechceme úpravami pokazit. Nechceme, aby zde vzniklo místo generující hluk, nepořádek a obtěžující okolí. Rozhodně není naším záměrem udělat z prostoru venkovní hospodu s prodejem alkoholu a hlasitou hudební produkcí pozdě do večera.

Pouze výjimečně a nepravidelně bude upravený prostor pod Plivátkem sloužit větším sousedským, společenským či kulturním slavnostem. Vždy ale s důrazem na maximální ohleduplnost k okolí a pod záštitou pověřeného správce.

Shrnutí:

Záměr je vlastně elegantně jednoduchý:

Jde nám o to okolí Plivátka citlivě revitalizovat, přivést vodu, elektřinu, doplnit vybavení a zpřístupnit veřejnosti… a dát tak lidem skvělou alternativu, jak trávit volný čas.