Plivátko žije! – revitalizace okolí Plivátka

Vzhledem k faktu, že těleso Plivátka leží z větší části na soukromém pozemku, rozdělili jsme projekt obnovy do dvou fází. Nyní je pro nás klíčová iniciační fáze, která spočívá v revitalizaci prostoru pod Plivátkem. Zůstáváme tak s úpravami na městských pozemcích.

Představení iniciační fáze – revitalizace prostoru u Plivátka – je uvedeno níže. Popisu cílové vize je věnována jiná část těchto stránek pod položkou menu „Cílová vize“.

Úvod:

Projekt “Plivátko žije!” spočívá v citlivých úpravách a doplnění vybavení parku Smiřického v Břevnově, a to v bezprostřední blízkosti bývalého brouzdaliště nazývaného Plivátko.  Cílem je toto legendární místo oživit tak, aby lidé  z blízkého i vzdálenějšího okolí získali úžasné místo pro odpočinek a společná setkávání. Okolí Plivátka se má stát místem, kam vyrazíte s rodinou nebo kde si dáte sraz s přáteli. Místem, kde si v přírodě odpočinete od hluku města. Místem, které se stane jedním ze společenských center Břevnova. Břevnov nemá příliš mnoho lokalit, kde by se lidé mohli přirozeně setkávat a kde by bylo možné pořádat sousedská setkání a místní slavnosti. Věříme, že Plivátko má tradici a jeho okolí má potenciál se takovým místem stát.

Kde Plivátko najdu? Lokalizace:

Praha 6 – Břevnov, spodní část parku „Smiřického“ (park nad ulicí Smiřického, nad parkem “Královka”).

GPS: 50.0823858N, 14.3792442E

Mapa

Proč Plivátko? Historie a stávající stav:

Plivátko má bohatou historii. Bývalo po několik desetiletí dětským brouzdalištěm, které, pro svůj malý rozměr a malou hloubku vody, místní obyvatelé pojmenovali “Plivátko”.  Plivátko bylo mezi obyvateli Břevnova velmi oblíbené a část svého dětství zde strávilo několik  generací obyvatel Břevnova.  Svému účelu přestalo brouzdaliště sloužit v polovině 80. let a od té doby k žádným úpravám nedošlo.

Původní stav Plivátka a jeho okolí byl (rok 2015) zanedbaný, samotné těleso Plivátka se rozpadá a své funkci neslouží. Místo má však nepochybně svého genia loci, které před 5 lety oslovilo skupinu aktivních občanů a vznikl záměr vrátit okolí Plivátka zpět do života, dát mu smysluplné využití.

Původní funkce Plivátka – brouzdaliště:

Původní funkcí Plivátka bylo dětské brouzdaliště. O obnově této funkce však bohužel  není možné zatím uvažovat, protože velká část parku včetně betonového tělesa bývalého brouzdaliště se nyní nachází v soukromém vlastnictví. Z tohoto důvodu se projekt v této fázi zaměřuje pouze na úpravy té části parku, která leží na městském pozemku. Ten se rozprostírá bezprostředně pod tělesem Plivátka.

Co tam bude? V čem spočívají navrhované úpravy:

Příprava obnovy Plivátka běží již více než 4 roky a je realizována skupinou místních obyvatel. Ti projekt nazvaný Plivátko žije! přihlásili do prvního ročníku participativního rozpočtu Nápad pro Šestku a uspěli.

Úpravy by měly výrazným způsobem zkultivovat tuto část parku a citlivě upravit okolí Plivátka. Úpravy budou mít charakter:

  1. Doplnění vybavení parku: dva stoly se sezením, piknikové místo pro grilování, odpadkové koše, stojan na kolo, zdroj vody (pítko), stromový domek pro děti, hrazdička na cvičení, přípojné místo s elektřinou.
  2. Drobných a citlivých terénních úprav, s cílem vytvoření rovné plochy na položení deky, apod. (podrobnosti viz přílohy).
  3. Drobných a citlivých úprav zeleně. Odstranění části menšího náletového porostu. Vysazení stromu u vstupu do parku.
  4. Přivedení vody, přivedení elektřiny.
  5. Revitalizace stávajícího pískoviště.

Při všech úpravách bude hlavním zřetelem zachování přírodních hodnot tohoto místa.

Obr.: Vizualizace, © Renata Slámková

Vizualizace1

Vizualizace2

Realizace-Situace

Jaké bude využití Plivátka:

Plivátko a jeho okolí je zajímavý a inspirativní prostor a tak je možností jeho využití celá řada. Díky klidu,  přírodnímu prostředí a navrženým úpravám bude z parku u Plivátka úžasné místo pro odpočinek a společné setkávání. Mohou se zde konat společné snídaně, pikniky, drobné kulturní akce, tvůrčí dílny, místní sousedské slavnosti, outdoor bazary atp. Možností využití je tolik, kolik je nápadů obyvatel z blízkého i vzdálenějšího okolí, kteří budou chtít místo využívat.

Cílem úprav je dát lidem k dispozici zajímavý prostor pro jejich aktivity. Věříme, že vytvoření takového místa povede k posílení komunitního života a rozvoji občanské společnosti.

Obr.: zákres situace 1:200, © Jan Albrecht

Sitace_200_web

Co není naším záměrem:

Máme Plivátko rádi, a proto ho rozhodně nechceme úpravami pokazit. Nechceme, aby zde vzniklo místo generující hluk, nepořádek a obtěžující okolí. Rozhodně není naším záměrem udělat z prostoru venkovní hospodu s prodejem alkoholu a hlasitou hudební produkcí pozdě do večera.

Pouze výjimečně a nepravidelně bude upravený prostor pod Plivátkem sloužit větším sousedským, společenským či kulturním slavnostem. Vždy ale s důrazem na maximální ohleduplnost k okolí a pod záštitou pověřeného správce.

Shrnutí:

Záměr je vlastně elegantně jednoduchý:

Jde nám o to okolí Plivátka citlivě revitalizovat, přivést vodu, elektřinu, doplnit vybavení a zpřístupnit veřejnosti… a dát tak lidem skvělou alternativu, jak trávit volný čas.