Cílová vize

Byly bychom rádi, kdyby iniciační fáze, tedy popsané úpravy okolí Plivátka, byly začátkem obnovy celého parku.

Aby bylo možné v dalších úpravách pokračovat, je však nezbytné, aby byl celý park ve veřejném majetku. Bohužel samotné těleso brouzdaliště, stejně jako téměř celá horní plocha parku Smiřického, je v soukromém vlastnictví. Proto je naší velkou vizí společně s městskou částí Praha 6 vstoupit do jednání s vlastníkem pozemku a odkoupit jej zpět do vlastnictví městské části.

Pokud se toto podaří, jsou možnosti dalšího rozvoje parku obrovské.  Samotné brouzdaliště Plivátko může být obnoveno pro svoji původní funkci nebo díku svému tvaru využito jako přírodní amfiteátr pro divadlo, letní kino či akustické koncerty.

V horní části parku by mohla vzniknout (tak jak tomu bylo v minulosti) veřejná plocha na míčové hry. Možností by bylo jistě mnoho.

Možnosti obnovy Plivátka a revitalizace celého parku

To co vidíte je vizualizace a situační zákres možné úpravy Plivátka v případě, že by městská část získala pozemek pod brouzdalištěm a nad ním do svého vlastnictví.

Plivátko a terén za jeho betonovým tělesem vybízí svým tvarem a dispozicemi k vybudování jednoduchého divadelního amfiteátru kombinované s původní funkcí – brouzdalištěm. Taková je zatím vize a případná realizace bude určitě ještě s veřejností intenzivně diskutována.

Obr.: Zákres celkové situace včetně amfiteátru, © Jan Albrecht

Situace-200

Obr.: Zákres situace včetně amfiteátru – detail, © Jan Albrecht

Situace-200-detail-arena2

Obr.: Vizualizace včetně amfiteátru, © Renata Slámková

FINAL2 (1)

Majetkoprávní vztahy

Budoucí realizace je ale závislá na odkoupení pozemku pod Plivátkem od soukromého vlastníka.

Obr.: Situace s pozemky – iniciační projekt revitalizace prostoru pod Plivátkem se týká výhradně pozemku ve vlasnictví Hlavního města Prahy nebo městské části Praha 6 (hnědé a fialové plochy). Pozemky v soukromém vlastnictví jsou zobrazeny modře.

Majetkopravni-vztahy_1000